بررسی صحت گارانتی سی تلکام و ارائه کد فعالسازی

نتیجه بررسی

IMEI یک کد 15 رقمی میباشد که با شماره گرفتن کد *#06# در صفحه نمایش گوشی مشاهده می شود با وارد کردن کد نمایش داده شده در فرم بالا می توانید از اعتبار گارانتی سی تلکام خود اطمینان حاصل کنید